Pigura Kaca

Pigura kaca jenis pigura yang menggunakan kaca sebagi aksen yang dominan daripada menonjolkan frame.